Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Dodano: 2015-04-28 15:16:24             Zmodyfikowano: 2017-01-27 15:16:52
Rejestr zmian
PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY W RODZINIE
Informator dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie
W 2011 roku Ministerstwo Sprawiedliwości, działając we współpracy z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej oraz Komendą Główną Policji, opracowało i wydało Kartę Praw Osoby Dotkniętej Przemocą w Rodzinie, która w swojej treści zapowiadała wydanie niniejszego Informatora. Karta spotkała się z bardzo przychylnym przyjęciem, czego wyrazem były liczne prośby o jej dodruk i przesłanie kolejnych egzemplarzy.
Czytaj więcej
Baza danych osób nadzorujących lub koordynujących działanie służb realizujących zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie do pobrania.