Oddział Administracyjny

Dodano: 2008-07-01 00:11:49             Zmodyfikowano: 2018-02-28 22:15:39
Rejestr zmian
Kierownik Oddziału - Anna Hunczak , tel.: (077) 47 252 68
Adres e-mail:
Koordynuje działalność wszystkich agend administracyjnych sądu, zapewnia prawidłowy obieg korespondencji w sprawach administracji i nadzoru, sprawuje nadzór nad organizacją pracy sekretariatów sądowych i przedstawia prezesowi sądu informacje o dokonanych ustaleniach, prowadzi sprawy kadrowe pracowników sądu.
Informatyk - Marcin Kosedowski
Archiwista - Dariusz Budz
Biuro Obsługi Interesanta -  ul. Żeromskiego 5 - Małgorzata Łukiewicz, Małgorzata Holeczek, Agnieszka Żmuda; Telefon (77) 405-31-99, (77) 405-30-01, Fax: (77) 405-30-02. Adres e-mail: