Biuro Obsługi Interesanta

Dodano: 2014-03-12 12:26:54             Zmodyfikowano: 2017-04-06 13:17:37
Rejestr zmian
BOI w skład którego wchodzi Biuro Podawcze oraz Czytelnia Akt mieści się w budynku przy:
Urzęduje w godzinach:
  • od 7:30 do  18:00 w poniedziałki
  • od 7:30 do 15:30 od wtorku do piątku
Z przerwą w godzinach od 11:30 do 13:00 codziennie.
Zadania BOI reguluje Regulamin Biura Obsługi Interesanta i Czytelni Akt Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu wprowadzony zarządzeniem nr 9/2014 Prezesa Sądu Rejonowego w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie utworzenia w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Biura Obsługi Interesanta (do pobrania).
 
Zadania:
  1. Obsługa interesantów
  2. Udostępnianie akt spraw w czytelni akt  (zamówienie do pobrania)
  3. Udostępnianie nagrań protokołów stronom
  4. Przyjmowanie i wydawanie poczty,
  5. Ekspedycja korespondencji,
  6. Kasowanie znaków sądowych i skarbowych.
  7. Prowadzenie Portalu Informacyjnego