Dostęp do informaji publicznej

Dodano: 2017-02-16 13:22:26             Zmodyfikowano: 2018-03-21 10:57:38
Rejestr zmian
Zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret drugi, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016, poz. 1764), tj. udostępniania w Biuletynie Informacji Publicznej dokumentacji przebiegu i efektów kontroli oraz wystąpień, stanowisk, wniosków i opinii podmiotów ją przetwarzających, Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu publikuje poniższe informacje: