Instrukcja Obsługi

Dodano: 2013-01-23 14:57:40             Zmodyfikowano: 2013-06-17 14:12:15
Rejestr zmian
Instrukcja obsługi strony internetowej Sądu - Biuletynu Informacji Publicznej
 1. Użytkownik strony wybiera określoną informację z menu znajdującego się po lewej stronie ekranu lub w jego dolnej części .
 2. Kliknięcie na baner z napisem Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu na podstronach spowoduje powrót do strony głównej serwisu.
 3. W prawej górnej części każdej strony znajduje się moduł umożliwiający wyszukiwanie informacji w serwisie. W pole wyszukiwarki należy wpisać szukany tekst, a następnie nacisnąć klawisz Enter, lub nacisnąć przycisk Szukaj. Zostanie wyświetlona lista znalezionych tematów odpowiadających kryteriom wyszukiwania.
 4. W lewym górnym rogu strony znajdują się w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące - zmiana wielkości czcionki.
 5. Większość przeglądarek umożliwia powiększanie lub pomniejszanie zawartości stron poprzez jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "+" w celu powiększenia, jednoczesne naciśnięcie klawisza "Ctrl" oraz klawisza "-" w celu pomniejszenia. W celu powrotu do wielkości standardowej należy nacisnąć jednocześnie nacisnąć klawisz "Ctrl" oraz klawisz "0".
 6. Dane redaktora oraz administratora strony znajdują się w zakładce Redakcja.
 7. Aby przejść do strony głównej BIP należy kliknąć na logo BIP znajdujące się w prawym górnym rogu strony.
 8. Wykaz skrótów używanych w niniejszym serwisie:
 • SO
 • SSO
 • SR
 • SSR
 • BIP
 • SIWZ
 • OZ
 • NIK
 • e-Sąd (EPU)
 • p.o.
 • ePUAP
- Sąd Okręgowy
- Sędzia Sądu Okręgowego
- Sąd Rejonowy
- Sędzia Sądu Rejonowego
- Biuletyn Informacji Publicznej
- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
- Obrót zagraniczny
- Najwyższa Izba Kontroli
- Elektroniczne Postępowanie Upominawcze, dla którego właściwy jest VI Wydział Cywilny Sądu Rejonowego Lublin – Zachód
- pełniący obowiązki
- Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej