Prezes Sądu

Dodano: 2008-06-30 14:43:36             Zmodyfikowano: 2017-10-24 13:55:45
Rejestr zmian
Prezes Bogna Witek, tel.: (77) 47 252 68 adres e-mail: administracja@kozle.sr.gov.pl
  • kieruje powierzoną jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • pełni czynności związane z administracją sądową oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu Pokój numer 17 - I piętro (wejście przez pokój 18 - ul. Sądowa 6)
Prezes Sądu przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków we wtorki w godzinach od 12:00 do 14:00.