Prezes Sądu

Dodano: 2008-06-30 14:43:36             Zmodyfikowano: 2017-03-03 10:51:44
Rejestr zmian
Prezes Maciej Bainczyk, tel.: (77) 47 252 68 adres e-mail:
  • kieruje powierzoną jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • pełni czynności związane z administracją sądową oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
    Pokój numer 17 - I piętro (wejście przez pokój 18 - ul. Sądowa 6)
    Prezes Sądu przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 14:00.