Sprawozdania statystyczne

Dodano: 2017-04-27 10:03:14             Zmodyfikowano: 2018-02-13 08:19:43
Rejestr zmian
Sprawozdania statystyczne dotyczące działalności sądu sporządzane w ramach programu badań
statystycznych statystyki publicznej.

Zasady sporządzania sprawozdań statystycznych przez sądy uregulowane są w: rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2007 r. - Regulamin urzędowania sądów powszechnych (Dz. U. z 2015r. poz. 925) i w zarządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. Urz. MS Nr 5, poz. 22, z późn. zm.)  – w szczególności Dział XV Tytułu II - Statystyka Sądowa.
Dane zamieszczone poniżej zostały spakowane do formatu 'ZIP'.
Sprawozdania statystyczne za rok 2016
Sprawozdania statystyczne za rok 2015
Sprawozdania statystyczne za I kwartał 2017 roku
Sprawozdania statystyczne za I półrocze 2017 roku
Sprawozdania statystyczne za III kwartał 2017 roku
Sprawozdanie statystytczne za rok 2017