Wiceprezes

Dodano: 2013-01-23 14:31:08             Zmodyfikowano: 2017-12-14 12:39:26
Rejestr zmian
 
  • kieruje powierzoną jednostką i reprezentuje ją na zewnątrz,
  • pełni czynności związane z administracją sądową oraz sprawuje nadzór nad działalnością sądu.
Wiceprezes Sądu przyjmuje strony w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 14:00.
e-mail: