Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie w sprawie Sygn. akt I ...

Ogłoszenie w sprawie Sygn. akt I Ns 1341/16

Dodano: 2017-02-22 13:00:40             Zmodyfikowano: 2017-02-22 13:01:01
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 1341/16
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny działając w sprawie z wniosku  Powiatu Krapkowickiego z udziałem  Michała Folwarskiego o złożenie depozytu w załączeniu przesyła odpis ogłoszenia z dnia 09.02.2017r. i zobowiązuje do upublicznienia ogłoszenia na okres 6 miesięcy oraz do zwrotnego potwierdzenia wywieszenia obwieszczenia wraz z informacją o czasookresie.

"OGŁOSZENIE"
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Powiatowi Krapkowickiemu  na złożenie, na okres lat 3, do depozytu sądowego kwoty 8,46 zł (słownie: osiem złotych 46/100) z tytułu należnego nieznanym uczestnikom postępowania odszkodowania przyznanego Michałowi Folwarskiemu za nabytą z mocy prawa przez Powiat Krapkowicki nieruchomość położoną w Zdzieszowicach stanowiącą działkę gruntu nr 369/3, z mapy nr 2,  o powierzchni 0,0011 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie - Koźlu prowadzi  księgę wieczystą nr OP1K/00045796/4, który to depozyt może zostać wydany następcom prawnym  Michała Folwarskiego  na ich wniosek po okazaniu przez nich dokumentów potwierdzających tytuł prawny do  opisanej wyżej nieruchomości. Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat."     


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.