Rozmiar czcionki:
AAA
Szukaj  
Jesteś tutaj: Start Aktualności Ogłoszenie I Ns 51/17

Ogłoszenie I Ns 51/17

Dodano: 2017-06-02 07:37:26             Zmodyfikowano: 2017-06-02 07:37:26
Rejestr zmian
Sygn. akt I Ns 51/17
 
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu I Wydział Cywilny działając w sprawie z wniosku Romualda Plottek w załączeniu przesyła odpis ogłoszenia z dnia 31 maja 2017r.  i zobowiązuje do upublicznienia ogłoszenia na okres 6 miesięcy oraz do zwrotnego potwierdzenia wywieszenia obwieszczenia wraz z informacją o czasookresie.
 
 
 
OGŁOSZENIE
Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu, Wydział I Cywilny zezwolił wnioskodawcy Romualdowi Plottek na złożenie, na okres lat 3, do depozytu sądowego kwoty 15,69 zł  (słownie: piętnaście 69/100) z tytułu należnego nieznanym z miejsca pobytu uczestnikom postępowania Jadwidze Plicko,  Elżbiecie Dastig, Adelajdzie Lazarek, Marii Piegza, Celestynie Wójcik spłaty hipotek umownych zwykłych wpisanych do Działu IV księgi wieczystej nr OP1K/00071273/3 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kędzierzynie – Koźlu, który to depozyt może zostać wydany we wskazanych kwotach każdemu z wierzycieli lub ich spadkobiercom, o ile się zgłoszą i wykażą swe uprawnienia (tj. dane potwierdzające tożsamość, a w przypadku spadkobierców dodatkowo wykażą dokumentem urzędowym w formie aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku fakt następstwa prawnego). Sąd wzywa wierzycieli do odbioru depozytu w terminie 3 lat.
 


2011 Copyright by Sąd Rejonowy w Kędzierzynie-Koźlu.   Projekt i wykonanie Excelo.   Powered by excelo true CMS system.